Vi firar påsk!

Vi träffas tillsammans på skärtorsdagen, långfredagen och påskdagen. Vi lever oss in i påskens bibeltexter och påminner oss om vad Jesus har gjort för oss på korset. Vi kommer även ta tid för bön, lovsång och tillbedjan. På söndagen firar vi Jesus uppståndelse och inleder med en riktig festmåltid!

Var och när vi möts kan man hitta här.

Varmt välkomna!

Påsken är en storslagen högtid som rymmer hela livet. Vi får påminna oss om Jesus lidande, hans sår och hans förtvivlan. I Jesus möter vi en Gud som känner. Han vet, för han har själv varit där. Han har blivit sviken och förråd av sina närmsta. Han har mött ångest. Den har trängt igenom hans kropp och själ. Han har upplevt hur alla vänder sig emot honom. Han har blivit oskyldigt anklagad och mött döden efter timmar av förnedring och tortyr.

Vi får känna igen oss i lärjungarnas upplevelse. En förväntan som över en natt byts mot förtvivlan, besvikelse, rädsla och övergivenhet.  Vad kände de när Jesus drog sitt sista andetag? Vi får leva oss in i tvivlet – att sväva mellan hopp och hopplöshet. I alla frågor om vad som var sant och inte. I ovissheten över framtiden.

På påskdagen får vi fira. Då vänds tårarna och sorgen till glädje! Jesus seger blir synlig – segern över allt vad ondska och död heter. Det är en storslagen triumf. Tvivlet byts till visshet. Jesus kommer med liv, och åter liv. Han är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden! Och hoppet får utplåna all hopplöshet.

Påsken rymmer livet. Där möter vi tvivel och förtvivlan, men vi slutar i glädje, liv och hopp. Det onda får inte det slutgiltiga ordet. Det goda segrar! Livet utplånar döden och ljuset övervinner mörkret.

Familjedag 26 maj

Hur följer man Jesus som familj? Hur kan vi hjälpa barnen att lära känna Jesus? Hur blir bibelläsning och bön en naturlig del av vardagspusslet?

Den 26 e maj kl 10.00-16.30 träffas vi som nätverk med särskilt fokus på familjelivet.  Det blir tid för lovsång, tävlingar, samtal, frågor, upptäckande bibelläsning, mat, fika och annat skoj.

Vi kommer att vara i Ramlösakyrkans lokaler. Adressen dit är Folke Bernadottes väg 6 i Ramlösa. Det finns bra parkeringsmöjligheter utanför kyrkan.

Förhoppningsvis kommer du när du går hem känna att du har fått med dig bra redskap för hur du och din familj ännu mer kan upptäcka det spännande äventyret tillsammans med Jesus.

Målgruppen den här dagen är framför allt familjer med barn i åldrarna 0-12 år. Men vi hoppas och tror att den här dagen kommer vara givande för alla, oavsett om man har små barn, stora barn eller inga barn alls. Församlingen är en familj och vi har tillsammans ett ansvar för att hjälpa varandra. För föräldrar är det värdefullt att det finns fler vuxna som kan vägleda barnen. På samma sätt har barnen mycket att lära oss vuxna.

Dagen kommer vara indelad i några olika pass. Vissa av passen är vi tillsammans allihop och vissa av passen är barnen för sig och de vuxna för sig. Vi kommer beställa pizza tillsammans och dela på kostnaden för detta.  

Vi tror att vi kommer få en toppendag tillsammans.