Hur gör ni med undervisning?

Vi tror att det bästa är om undervisning oftast sker i formen av ett samtal. All pedagogik talar för att man lär sig mycket mer genom att själv delta än genom att passivt lyssna. Dessutom finns det i Bibeln inga exempel på monologer när församlingen möts. Det handlade bland de första församlingarna alltid om dialog.

I en husförsamling sker detta oftast genom att man hjälps åt att läsa en bibeltext och sen samtalar utifrån den. Bra frågeställningar kan vara: Är det något vi inte förstår? Vad säger texten? Vad vill Gud säga till oss? Hur praktiserar vi det vi lärt oss?

I ett större perspektiv tror vi att det behöver finnas resande tjänstegåvor som besöker lokala församlingar tillfälligt för att utrusta och undervisa. Även vid dessa tillfällen är dialog att föredra.

Kommentera