Hur stor är en husförsamling?

Storleken på en husförsamling kan variera från 3 till 20 personer. Begränsningen är ofta storleken på det hem som man samlas i, och att inte gruppen får bli större än att alla kan vara delaktiga.

Kommentera