Missionella församlingar

(Sammanfattning av undervisning från Nätverkshubb 2014-05-10)

I det första kapitlet i Johannesevangeliet beskrivs det hur Gud i Jesus Kristus blir en människa. Medan alla religioner handlar om att genom mänsklig ansträngning och religiösa handlingar klättra upp till Gud, så handlar tron på Jesus om att Gud har tagit steget till oss. I Jesus blev Gud människa fullt ut, med alla mänskliga förutsättning och begränsningar. Ordet blev kött, som Johannes säger. Han blev en av oss, han bodde ibland oss.

Detta är en av de mest centrala delarna av vår tro och brukar ibland beskrivas som inkarnationen – att Jesus blev kött. Samtidigt är Jesus i detta det ultimata föredömet för hur vi är tänkta att fungera som hans församling. Gud höll sig inte på avstånd och väntade på att vi skulle komma till honom. Han tog hela steget till oss. Under lång tid har vi för det mesta gjort tvärtom i våra kyrkor och församlingar. Vi har hoppats att kunna locka människor till oss trots att Jesus faktiskt sa Gå UT! Det finns några olika varianter på den attraherande församlingsmodellen.

Fortsätt läsa ”Missionella församlingar”

Jesus är Herre

(Sammanfattning av undervisningen från Nätverkshubb 2014-04-09)

När vi söker efter det DNA som ska få prägla en framväxande husförsamlingsrörelse finns det ingenting som är viktigare än att gå tillbaka till källan, upphovsmannen och mästare: Jesus. Ofta börjar vi med vår bild av församlingen, fortsätter med att utforma uppdraget utifrån den bilden, för det i sin tur ska sätta sin prägel på hur vi ser på Jesus. Vi behöver vända på den tågordningen och börja med Jesus, så som han beskrivs i evangelierna, fortsätta med det uppdrag han har gett oss att göra lärjungar och låta församlingen vara en naturlig konsekvens. Här är en video med Alan Hirsch där han talar om Jesus som Herre.

Fortsätt läsa ”Jesus är Herre”

Bloggserie om kvinnor som ledare

VenusMaria och Rickard har skrivit en bloggserie som tar upp frågan om kvinnor och ledarskap i församlingen. Nya Testamentets budskap är en full upprättelse av kvinnor och bör få konsekvenser för hur vi ser på ledarskap i församlingar. Det finns dessutom väldigt många exempel på kvinnliga ledare genom hela Bibeln. Bloggserien tar även upp de bibelord som traditionellt har tolkats som en begränsning av kvinnors möjlighet att leda i församlingen. I en framväxande rörelse av husförsamlingar är det oerhört viktigt att ingen tvivlar på sin kallelse på grund av sitt kön. Vi behöver mobilisera både män och kvinnor för att sprida och gestalta Guds rike. Många har redan läst och tagit del av serien. Om du inte har gjort det än så kommer länkarna här:

  1. Kvinnor som ledare
  2. Jesus syn på ledarskap
  3. Ledare som är kvinnor i NT
  4. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar
  5. Det är en skam för en kvinna att tala i församlingen
  6. Utmana destruktiva strukturer!

Tempel, familj, kropp

kroppen

Här kommer en serie undervisning om tre av Nya Testamentets bilder av församlingen. Första delen handlar om församlingen som ett tempel, den andra om församlingen som familj och den tredje om församlingen som Jesus kropp. Rickard Cruz står för undervisningen och varje del är 15 minuter lång. Högerklicka på länken och välj att spara för att ladda hem eller lyssna direkt online.

Fortsätt läsa ”Tempel, familj, kropp”

Gemenskapen i församlingen

communityHär kommer en serie undervisning om gemenskapen i församlingen i tre delar. Första delen, husgemenskap tar kort upp den bibliska bakgrunden till husförsamlingar. Den andra delen, måltidsgemenskap handlar om Herrens måltid som en gemenskapsmåltid. Den tredje delen handlar om egendomsgemenskap och utmanar hur vi ser på våra pengar och det vi äger. Rickard Cruz står för undervisningen och varje del är 15 minuter lång. Högerklicka på länken och välj att spara för att ladda hem eller lyssna direkt online.

Fortsätt läsa ”Gemenskapen i församlingen”