Understöd

Jesus har kallat oss till en generös och gästfri livsstil där vi ställer våra pengar, våra hem och vår tid till förfogande för honom, missionsuppdraget, varandra och behov i vår omgivning. Mycket av detta är enkelt att tillämpa i husförsamlingarnas vardagsliv. Dock finns det vissa saker som vi som nätverk samlar in pengar till för att kunna göra. Det handlar framförallt om kostnader för våra gemensamma samlingar och satsningar och understöd till missionsarbetare lokalt, nationellt och internationellt. Just nu understödjer Helsingborgs husförsamlingsnätverk följande missionsarbetare ekonomiskt.

Familjen Nyström i Grekland – Jonas, Annesofie, Linnea och Isak bor och arbetar i Thessaloniki i Grekland. De arbetar till stor del i mötet med flyktingar från olika delar av världen både socialt och med att sprida evangeliet. De arbetar aktivt med att göra lärjungar genom att starta grupper med upptäckande bibelläsning eller Discovery Bible Studies som det brukar kallas internationellt. Nätverket i Helsingborg skickar varje månad pengar för att täcka en del av deras omkostnader som familj.

earth-from-space-day-and-night-over-europe-and-north-africa-seamless-loop-i_vj_sdax-g__m0000Missionärsfamilj i Nordafrika – Av säkerhetsskäl behöver våra vänner i ett land i Nordafrika vara anonyma. De arbetar med att sprida evangeliet och göra lärjungar bland muslimer. Parallellt med det arbetar de också med olika sociala projekt som syftar till att göra livet bättre bland de människor som bor i det aktuella landet. Deras vision är en gräsrotsrörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla multiplicerande församlingar. Nätverket i Helsingborg skickar fastställt ekonomiskt understöd till familjen via en missionsorganisation.

460898_10150952595631096_671882876_oCharles Kridiotis – Bosatt i Stockholm men med Sverige och Europa som sitt arbetsfält. Charles arbetar med att träna människor att göra lärjungar och plantera nya enkla församlingar. Han coachar ledare och fungerar på många sätt som en katalysator för Jesuscentrerade gräsrotsrörelser i Sverige och ut över Europa. Charles har varit till stor hjälp, inspiration och välsignelse för oss som nätverk i Helsingborg. Läs mer på simplechurch.se. Nätverket i Helsingborg skickar fastställt ekonomiskt understöd till Charles via en enskild firma som han har.

Rickard CruzRickard Cruz – Initiativtagare och teamledare i nätverket i Helsingborg. Rickard arbetar med träning och inspiration för att göra lärjungar och starta enkla församlingar i Helsingborg och på andra platser. Fungerar som kontaktperson i hubben för enkla församlingar. Skriver regelbundet på sin blogg rickardcruz.se. Nätverket i Helsingborg understödjer Rickard ekonomiskt genom en deltidsanställning. En mindre del av anställningen betalas genom ett bidrag från EFK.

Maria Cruz – medarbetare i nätverket i Helsingborg. Arbetar med träning, undervisning och vägledning för församlingsledare i Helsingborg och på andra platser. Nätverket i Helsingborg understödjer Maria genom en mindre deltidsanställning. Förutom arbetet utifrån nätverket arbetar Maria med Bibelskola Nära.


Var gärna med och bidra genom att swisha till: 123 560 69 26 eller sätta in på Plusgiro: 51 53 39-0. Vi uppmuntrar dig att ge generöst, regelbundet och med glädje!