Om oss

Vi är ett nätverk av husförsamlingar som vill följa Jesus. Den första husförsamlingen startade våren 2009 och sedan dess har nätverket vuxit vidare succesivt. Vi samarbetar med frikyrkosamfundet Evangeliska Frikyrkan men ser oss framför allt som en del av Guds församling i Helsingborg och utöver världen. I undermenyn till ”Om oss” kan du hitta information om vilka vi är, vad vi tror på och vad vi sysslar med.