Undervisning om Bibeln

Vi har påbörjat en undervisnings-serie om Bibeln som kommer att läggas ut löpande här på hemsidan. Tanken med undervisningen är att den ska fungera som ett hjälpmedel för att man på egen hand och tillsammans i husförsamlingarna ska kunna läsa och förstå Bibeln lite enklare.

I serien kommer vi bland annat gå igenom hur Bibeln kom till, vilka olika genrer som finns i den och det kommer ges lite förslag på vad man kan tänka på när man läser.

I den första delen kommer vi dyka lite djupare i Bibeln som bok; ge en överblick över hur den kom till, vilka böcker och genrer den innehåller och hur den hänger ihop.

Vi har valt att lägga upp undervisningen som ljudfil för att det ska vara enkelt att tillgodogöra sig undervisningen även när man inte sitter vid en skärm. Passa på att lyssna när du promenerar, lagar mat eller tränar!

Du lyssnar till den här:

Nytt arbete i utsatt område

Helsingborg har 2 stora områden fördelat på 8 stadsdelar som av Polisen klassas som utsatta. 20 % av kommunens befolkning bor i något av dessa områden. En av stadsdelarna heter Planteringen och ligger i södra delen av Helsingborg. Den stora majoriteten av befolkningen har utländsk bakgrund (72 %), med en särskild betoning på araber och kurder. Stadsdelen har också stora behov. Arbetslösheten är hög och det finns stora socio-ekonomiska utmaningar och problem med kriminalitet och droghandel.

Nu startar vi ett nytt kristet arbete på Planteringen med namnet Lukas 10. Visionen är att kombinera sociala insatser som språkcafé eller läxhjälp med evangelisation och lärjungaträning, exempelvis genom Al Massira och Upptäckande Bibelläsning. Arbetet hämtar sin vision från Lukasevangeliets tionde kapitel och nyckelorden är att fylla behov, förmedla hela evangeliet, transformerande möten över kulturella gränser och att ta till vara på människors gästfrihet.

Fortsätt läsa ”Nytt arbete i utsatt område”

Goda vanor för familjen

Maria har satt ihop en liten ”handbok” för ett Jesuscentrerat familjeliv. Tanken är att den ska få fungera som en hjälp och inspiration för familjer i och utanför nätverket av husförsamlingar i Helsingborg.

Här får du tips på hur du och din familj på ett enkelt sätt kan skapa goda vanor kring matbordet, odla en missionell livsstil tillsammans och hjälpa varandra att räkna med Jesus under dagen. Det finns så klart mycket mer att upptäcka när det kommer till att följa Jesus som familj, och troligtvis finns det många fler goda vanor som används runt om i husförsamlingarna, men förhoppningen är att det här kan bli en hjälp på vägen för den som är ny tron eller för de familjer som behöver lite ny inspiration och god input.

Här finns den att ladda ner: https://www.husforsamlingarhbg.net/wp-content/uploads/2023/11/Goda-vanor-for-familjen.pdf

Bön- och fastevecka

Nästa vecka (v. 36) har vi i Helsingborgs husförsamlingsnätverk en gemensam bön-och fastevecka. Under den här veckan tar vi extra tid att söka Guds närvaro tillsammans och lyssna in vad Gud vill tala till oss både som individer, husförsamlingar och nätverk. Jag är övertygad om att Gud både vill komma med uppmuntran och vägledning. Bönen och fastan är också en väsentlig del av vårt missionsuppdrag – att göra lärjungar, som i sin tur gör lärjungar. Jag tror att Gud kallar oss att ännu mer upptäcka hur bönen kan få bli en pågående del av vårt uppdrag.

Fasta kan man göra på lite olika sätt. Vissa väljer att avstå från mat under en eller ett par måltider. Andra fastar från mat i några dagar eller hela veckan. För vissa fungerar det inte att fasta från mat, då kan den här veckan vara ett bra tillfälle att avstå från sociala medier eller annat som som lätt tar vårt fokus. Jag vill uppmuntra dig att be om Guds ledning i detta. Vill du läsa mer om fasta kan du göra det här: https://www.husforsamlingarhbg.net/om-oss/bon-fasta/

Våra gemensamma bönetillfällen hittar man i nätverkets kalender. Var gärna med oss i bön den här veckan!