Understöd

Jesus har kallat oss till en generös och gästfri livsstil där vi ställer våra pengar, våra hem och vår tid till förfogande för honom, missionsuppdraget, varandra och behov i vår omgivning. Mycket av detta är enkelt att tillämpa i husförsamlingarnas vardagsliv. Dock finns det vissa saker som vi som nätverk samlar in pengar till för att kunna göra. Det handlar framförallt om kostnader för våra gemensamma samlingar och satsningar och understöd till missionsarbetare lokalt, nationellt och internationellt. Just nu understödjer Helsingborgs husförsamlingsnätverk följande missionsarbetare ekonomiskt.

460898_10150952595631096_671882876_oCharles Kridiotis – Bosatt i Stockholm men med Sverige och Europa som sitt arbetsfält. Charles arbetar med att träna människor att göra lärjungar och plantera nya enkla församlingar. Han coachar ledare och fungerar på många sätt som en katalysator för Jesuscentrerade gräsrotsrörelser i Sverige och ut över Europa. Charles har varit till stor hjälp, inspiration och välsignelse för oss som nätverk i Helsingborg. Läs mer på katalysator.net. Nätverket i Helsingborg skickar fastställt ekonomiskt understöd till Charles via en enskild firma som han har.

Familj i Nordafrika – Vi understödjer sedan några år tillbaka en familj som fungerar som missionärer i Nordafrika. Av säkerhetsskäl har vi valt att inte skriva ut någon information om dem, men vi är väldigt tacksamma för att kunna bistå dem i deras viktiga arbete. 

Rickard Cruz – Initiativtagare och teamledare i nätverket i Helsingborg. Rickard arbetar med träning och inspiration för att göra lärjungar och starta enkla församlingar i Helsingborg och på andra platser. Skriver regelbundet på sin blogg rickardcruz.se. Rickard är även en del av Katalysators ledarteam. Nätverket i Helsingborg understödjer Rickard ekonomiskt genom en deltidsanställning. En mindre del av anställningen betalas genom ett bidrag från EFK.

Maria Cruz – teamledare i nätverket i Helsingborg sedan hösten 2023. Maria arbetar med samordning, träning, undervisning och vägledning för församlingsledare i Helsingborg och på andra platser. Nätverket i Helsingborg understödjer Maria ekonomiskt genom en deltidsanställning. Hon är även del av Katalysators ledarteam.


Var gärna med och bidra genom att swisha till: 123 560 69 26 eller sätta in på Plusgiro: 51 53 39-0. Vi uppmuntrar dig att ge generöst, regelbundet och med glädje!

%d bloggare gillar detta: