Understöd

Jesus har kallat oss till en generös och gästfri livsstil där vi ställer våra pengar, våra hem och vår tid till förfogande för honom, missionsuppdraget, varandra och behov i vår omgivning. Mycket av detta är enkelt att tillämpa i husförsamlingarnas vardagsliv. Dock finns det vissa saker som vi som nätverk samlar in pengar till för att kunna göra. Det handlar framförallt om kostnader för våra gemensamma samlingar och satsningar och understöd till missionsarbetare lokalt, nationellt och internationellt. Just nu understödjer Helsingborgs husförsamlingsnätverk följande missionsarbetare ekonomiskt.

Maria Cruz – Är teamledare i nätverket i Helsingborg sedan hösten 2023. Maria arbetar med samordning, träning, undervisning och vägledning för församlingsledare i Helsingborg och på andra platser. Nätverket i Helsingborg understödjer Maria ekonomiskt genom en deltidsanställning på 45%. Hon är även del av Katalysators ledarteam.

 

 

 

Familj i Nordafrika – Vi understödjer sedan några år tillbaka en familj som fungerar som missionärer i Nordafrika. Av säkerhetsskäl har vi valt att inte skriva ut någon information om dem, men vi är väldigt tacksamma för att kunna bistå dem i deras viktiga arbete. 

 

 

 

 

Rickard Cruz – Är en del av nätverkets ledarteam och har en 50 % tjänst för att arbeta i Katalysator Sverige och Lukas 10 Planteringen. Det senare är ett arbete som kombinerar sociala insatser, evangelisation och lärjungaträning i den mångkulturella stadsdelen Planteringen. Finansieringen för Rickards tjänst kommer från EFK, Katalysator och andra församlingar. Däremot är nätverket med och bidrar ekonomiskt till arbetet på Planteringen. Rickard skriver regelbundet på sin blogg rickardcruz.se

 

Var gärna med och bidra genom att swisha till: 123 560 69 26 eller sätta in på Plusgiro: 51 53 39-0. Vi uppmuntrar dig att ge generöst, regelbundet och med glädje!