Vanliga frågor

På den här sidan ska vi försöka ge svar på de vanligaste frågorna vi får om det vi sysslar med. Sidan kommer att vara under ständig uppbyggnad. Om du inte hittar svar på din fråga får du gärna ställa den som en kommentar längst ner på sidan. Hoppas att du hittar det svar du söker!

Hur gör ni med undervisning?

Vi tror att det bästa är om undervisning oftast sker i formen av ett samtal. All pedagogik talar för att man lär sig mycket mer genom att själv delta än genom att passivt lyssna. Dessutom finns det i Bibeln inga exempel på monologer när församlingen möts. Det handlade bland de första församlingarna alltid om dialog.

I en husförsamling sker detta oftast genom att man hjälps åt att läsa en bibeltext och sen samtalar utifrån den. Bra frågeställningar kan vara: Är det något vi inte förstår? Vad säger texten? Vad vill Gud säga till oss? Hur praktiserar vi det vi lärt oss?

I ett större perspektiv tror vi att det behöver finnas resande tjänstegåvor som besöker lokala församlingar tillfälligt för att utrusta och undervisa. Även vid dessa tillfällen är dialog att föredra.

Back To Top

Kan människor från andra församlingar gå med i en husförsamling?

Vi upplever att Gud har kallat oss som husförsamlingar att finnas till för dem som ännu inte känner Jesus. Vår målgrupp är helt enkelt inte redan kristna. Det finns gott om andra församlingar som vi gärna rekommenderar i Helsingborg och på andra platser. Om någon som redan tror på och följer Jesus verkligen vill komma med i en husförsamling brukar vi tala om att det finns tre förutsättningar som behöver finnas på plats.

För det första behöver personen ifråga uppleva att det är Gud som verkligen leder personen att vara med i en av husförsamlingarna. För det andra behöver personen vara villig att bli en medarbetare i det uppdrag som Gud har gett oss, att göra lärjungar. Det innebär inte en massa kravfyllda verksamheter men det innebär att man ställer sitt liv och vardag till Gud förfogande för att dela evangeliet och hjälpa människor att följa Jesus. För det tredje behöver personen stämma in i de värderingar och den inriktning som vi har som husförsamlingar som bland annat uttrycks i vårt grunddokument.

Back To Top

Hur ser ni på nattvarden?

Ingenstans i en modern bibelöversättning finns ordet ”nattvard” med. Det är ett mycket gammalt svenskt ord som egentligen betyder kvällsmat. Däremot talar Bibeln om att Jesus delade en måltid med sina lärjungar och under den måltiden delade ett bröd och en bägare med dem och sa åt dem komma ihåg honom varje gång de skulle göra samma sak.

När Jesus firade måltiden med sina lärjungar startade han inte en ny religiös ritual. Han tog det som för dem var mest vardagligt och sa att de skulle göra det med honom i centrum. I ett vanligt judiskt hem vid den tiden påbörjades varje familjemåltid med att man bröt bröd och avslutades med att man delade bägaren. Bland de första efterföljarna till Jesus firades alltid Herrens måltid som en gemenskapsmåltid då alla som deltog kunde äta sig mätta. I apostlagärningarna står det att de bröt brödet i hemmen under jublande, innerlig glädje. Den måltiden är något helt annat än en smaklös kaka, några droppar vin och en allvarlig min.

I de olika husförsamlingarna firas Herrens måltid regelbundet. Ibland bjuds på soppa, ibland på chili con carne och ibland på något helt annat. För det mesta bryts ett bröd och en bägare delas. Vi vill ha Jesus i centrum och låta honom forma vår vardag, fylla våra behov och sända oss i tjänst för varandra och vår omgivning.

Back To Top

Hur stor är en husförsamling?

Storleken på en husförsamling kan variera från 3 till 20 personer. Begränsningen är ofta storleken på det hem som man samlas i, och att inte gruppen får bli större än att alla kan vara delaktiga.

Back To Top

Vad använder ni era pengar till?

Förmodligen används det mesta av pengarna i husförsamlingarna till boendekostnader, mat, transport etc. =) För den som följer Jesus tillhör alla mina pengar och allt jag äger Honom, mina syskon i församlingen och andra människor med behov. Varje församlingsgemenskap behöver hitta vägar för att tillämpa detta och utmana all materialism och egoism som så lätt smyger sig på och istället uppmuntra till radikal generositet, gästfrihet och egendomsgemenskap.

De pengar som vi samlar in i Helsingborgs husförsamlingsnätverk använder vi bara till ändamål som är mer lämpliga att ta sin väg via nätverk än genom enskilda husförsamlingar, familjer och individer. De pengar som samlas in till nätverket används till:

 • Ekonomiskt stöd/anställning till personer som arbetar med att betjäna och utrusta husförsamlingarna i nätverket och på andra platser samt med mission och med grundandet av nya församlingar.
 • Ekonomiskt stöd/underhåll till missionsarbetare på andra platser och i andra länder.
 • Omkostnader av gemensamma satsningar som träningsdagar, gemenskapshelger etc.

Klicka här för att se kontonummer för att kunna vara med och ge till nätverket.

Back To Top

Var träffas ni?

En husförsamling kan träffas nästa var som helst. Tanken är att församlingen möts där människor lever sina liv. Vanligen är det i ett hem men det kan lika gärna vara på ett café, en restaurang, en arbetsplats eller ute i det fria.

Om husförsamlingarna gör något tillsammans, exempelvis en bönesatsning, en träningsdag eller en konferens så gör vi det på en plats som är lämplig för ändamålet. Ibland kan det vara ett lite större hem och ibland lånar vi eller hyr in oss i en offentlig lokal.

Back To Top

Varför har ni ett nätverk?

Som vi ser det finns det många fördelar för husförsamlingar att stå tillsammans i nätverk. På egen hand är det lätt att en husförsamling blir isolerad och det är aldrig bra. Vi tänker att varje husförsamling är en egen församlingsgemenskap och tanken med nätverket är inte att det ska kontrollera utan hjälpa. Alla husförsamlingar är självständiga men beroende av varandra.

De olika husförsamlingarna står tillsammans genom personliga relationer och förenas i gemensamma värderingar, visioner och uppdrag. Ledarna träffas regelbundet för bön, uppmuntran, undervisning och samtal om gemensamma målsättningar.

Genom att vara med i nätverkets gemensamma samlingar och satsningar breddas de enskilda husförsamlingarnas perspektiv. Tillsammans uttrycker husförsamlingarna en enhet i mångfalden. Även om husförsamlingarna står i nära relation till varandra vill vi identifiera oss med allt Guds folk för att Guds församling på varje ort ska få gestalta den enhet som Gud har tänkt.

Nätverkets uppgift är också att underlätta och stödja missionsarbetet att sprida evangeliet och plantera fler församlingar.

Back To Top

Varför har ni ingen kyrkobyggnad?

Det finns många anledningar.

 • För det första har vi inget behov av att äga en egen byggnad. Vi har så sällan den typen av större samlingar eller verksamhet som skulle gynnas av att äga en egen lokal.
 • För det andra kostar en byggnad en massa pengar som vi hellre investerar i andra saker.
 • För det tredje längtar vi efter att få se en rörelse av församlingar som planterar församlingar och lärjungar som gör lärjungar. Då är det bättre att använda sig av befintliga hem och andra utrymmen där människor redan befinner sig än att upprätta nya.
 • För det fjärde kan kyrkan aldrig vara en byggnad. Enligt Bibeln består församlingen (grek. ekklesia) av människor som följer Jesus och inget annat. Det var först på 300-talet när kristendomen blev statsreligion i romarriket som man började bygga kyrkobyggnader.

Med det sagt vill vi stryka under att vi inte på något sätt dömer församlingar som äger en egen byggnad. Vi älskar allt Guds folk och tror att Gud verkar i en massa olika sammanhang och församlingar.

Back To Top

Varför har ni ingen pastor?

Det beror faktiskt på vad du menar! Vi har ingen pastor/föreståndare i traditionell bemärkelse. När vi läser Bibeln ser vi mönstret att lokala församlingar som möttes i hem leddes av team eller par. Dessa personer kallades ibland äldste, ibland personer med översyn och ibland för herdar. Ordet pastor är egentligen en variant på just ordet herde. Som vi ser det bör de som är husförsamlingsledare i en husförsamling fungera som herdar.

Back To Top

Är inte risken stor för villoläror i husförsamlingar?

Det är en vanlig invändning mot husförsamlingar att risken för villoläror skulle öka. Detta skulle då bero på avsaknaden av ett hierarkiskt ledarskap och avsaknaden av andra redskap som mer traditionella kyrkor använder för att kontrollera att rätt lära följs. Faktum är att forskare som undersökt explosivt växande husförsamlingsrörelser i bland annat Kina och Indien kommit fram till det omvända. De menar att det är mer renlärigt i dessa rörelser än i genomsnittet av traditionella kyrkor i exempelvis Europa. Hur kommer det sig?

Fundera över hur de flesta sekter och villoläror uppstår. Det är inte avsaknaden av kontrollerande ledare utan snarare förekomsten av dessa som ger upphov till villoläror. I en rörelse som betonar att varje efterföljare till Jesus har direktkontakt med Gud och har möjlighet att förstå Bibeln finns ett inbyggt skydd mot villoläror. Om någon lägger fram märkliga tankegångar kommer de andra aktivt att söka i sina Biblar för att se om det verkligen förhåller sig på det sättet. Om vi verkligen vill ha en sundare lära i församlingar så är det inte mer välutbildade och mer vältaliga ledare som är lösningen. Det vi behöver är vanliga människor som läser sina Biblar dagligen och ger sina liv för att följa Jesus.

Back To Top

6 reaktioner till “Vanliga frågor”

   1. Undrar pga uppkomna situationer: hur gör ni med människor som är medlemmar i en etablerad annan församling/kyrka? Kan de vara med så på sikt? Hur gör ni med ev. sektmedlemmar som vill vara med, men som också vill stå kvar i sitt sammanhang?

 1. Hej. Jag har en fråga angående nedanstående.

  ”Det finns gott om andra församlingar som vi gärna rekommenderar i Helsingborg…”

  Jag är kristen och medlem i Svenska kyrkan. Jag känner dock att den inte riktigt är platsen för mig och upplägget med en mindre och enklare församling känns väldigt lockande. Eftersom ni skriver att husförsamlingarna först och främst är till för de som inte redan är kristna skulle jag uppskatta om ni kunde ge några exempel på andra församlingar i Helsingborg som kan vara passande.

  // Med vänliga hälsningar, Niklas

  1. Hej Niklas!

   Först och främst vill jag börja med att be om ursäkt för det sena svaret!

   Jag förstår att du letar efter en ny församlingsgemenskap och spontant skulle jag vilja rekommendera EFS här i stan, jag och vi i nätverket känner flera medlemmar och ledare där och kan varmt rekommendera dem!

   Det är sant att vi helst av allt skulle vilja att människor kom till tro och vi på det sättet blir fler församlingar! Anledningen att vi skriver det är att vi alltid uppmuntrar redan troende att överlåta sig till sina nuvarande församlingar. Men givetvis får man komma och besöka oss, precis som vilken församling som helst. Vi vill dock inte att människor lämnar sin nuvarande församling för att komma med i någon av våra församlingar bara för sakens skull.

   Sen finns det givetvis ibland anledning till att man vill byta församling.

   Gud välsigne dig Niklas!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.