Katalysator Sverige

Ett antal ledare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk är en del av Katalysators ledarnätverk. Tillsammans med många andra från olika platser står vi tillsammans för visionen:

…att på varje plats, i varje folkgrupp och i varje subkultur förmedla evangeliet om Jesus och hans rike, göra lärjungar och forma nya enkla missionella församlingar – i Sverige och ut över världen.

Om du vill läsa mer om Katalysator Sverige kan du besöka hemsidan här.