Organisation

Helsingborgs husförsamlingsnätverk har en ideell förening som är utformad som ett nätverk. I föreningen kan husförsamlingar vara medlemmar, inga individer. Nätverkets ledarteam är också föreningens styrelse och sköter ekonomin under året. Till årsmötet är alla som är med i en husförsamling välkommen.

Om du vill veta mer om hur det här fungerar får du gärna ta kontakt med någon i ledarteamet.