Bröllop & begravning

Bröllop

Det är en stor högtid när en man och en kvinna vill lova varandra kärlek och trohet. Äktenskapen är ett förbund mellan en man och en kvinna och det är inom ramen för äktenskapsförbundet som det sexuella samlivet, möjligheten att få barn och samboendet har sin bibliska plats. En vigsel är inte en privatsak. De som vigs ger varandra löften inför Gud och den församling de tillhör. Därför är det självklart att ordna ett bröllop tillsammans med hela husförsamlingen, vänner från andra husförsamlingar och familj och vänner. Det finns många bra platser att använda vid en vigsel – alltifrån utomhus till en lämplig festlokal.

(Några bibelord om äktenskapet: Matt 19:3-12, 1 Kor 7:1-11, Ef 5:21-33)

Ingen i Helsingborgs husförsamlingsnätverk har juridisk vigselrätt. Vi följer EFKs rekommendationer vilket innebär att det par som vill gifta sig, först vigs juridiskt av en borgerlig vigselförättare, och sedan, snart därefter, inför Gud och församlingen.

Vilka kan vara vigselförrättare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk?

  • Personen behöver vara en ledare som har nätverkets förtroende – husförsamlingsledare och/eller en del av ledarteamet. (Däremot kan det finnas ledare i nätverket som av någon anledning inte vill hålla i en vigsel.)
  • Personen behöver ha genomgått EFKs korta kurs om bröllop och vigsel.
  • Det ska vara en person som paret som ska vigas har förtroende för.

Om ett par planerar att gifta sig är det bra att prata om det i sin husförsamling i god tid. Det är också bra att i god tid höra av sig till den tilltänkta vigselförrättaren. Oftast vill vigselförrättaren träffa paret för samtal innan han eller hon tackar ja samt träffas för fler samtal både innan och efter vigseln.

Om du har frågor om bröllop i nätverket går det bra att vända dig till en husförsamlingsledare eller någon i ledarteamet.

Begravning

Även om dödsfall alltid är förknippat med sorg är det en ofrånkomlig del av livet på jorden. Om någon i en husförsamling eller en anhörig dör är det självklart att församlingen finns där med stöd och tröst. Det finns många platser man kan hålla en minneshögtid i samband med en begravning. Exempelvis i kapellet på Krematoriet i Helsingborg, i en festlokal eller i ett hem.

Vilka kan vara begravningsförrättare i Helsingborgs husförsamlingsnätverk?

  • Personen behöver vara en ledare som har nätverkets förtroende – husförsamlingsledare och/eller en del av ledarteamet. (Däremot kan det finnas ledare i nätverket som av någon anledning inte vill hålla i en begravning.)
  • Personen behöver ha genomgått någon typ av kurs eller utbildning om att hålla i en begravning som församlingsledare. Alternativt kan en ledare i nätverket hålla i en begravning i samråd med någon annan ledare som har gått en sådan kurs eller utbildning.
  • Det ska vara en person som de anhöriga till den avlidne har förtroende för.

Om du har frågor om begravning i nätverket går det bra att vända dig till en husförsamlingsledare eller någon i ledarteamet.