Apostolisk miljö

Sammanfattning av undervisningen från nätverkshubben 2014-10-27.

Vår dröm är att få se en missionell rörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla multiplicerande församlingar. För att det ska bli en verklighet är en avgörande pusselbit den apostoliska gåvan och det som den representerar. När Paulus i Efesierbrevet 4 skriver om tjänst i Guds rike skriver han om fem gåvor från Jesus till församlingar nämligen apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Alla dessa fem behövs för att församlingen ska kunna vara det Gud har tänkt att den ska vara och återspegla vem Jesus är. Problemet är att det kyrkliga systemet under en mycket lång tid har amputerat apostlarna, profeterna och ofta evangelisterna, från att finnas med och sätta sin prägel på församlingen. Detta har skapat en obalans och gjort att församlingen ofta fastnar i status quo. Därför behöver vi återupptäcka de här gåvorna och återställa balansen.

Fortsätt läsa ”Apostolisk miljö”