Jesus är Herre

(Sammanfattning av undervisningen från Nätverkshubb 2014-04-09)

När vi söker efter det DNA som ska få prägla en framväxande husförsamlingsrörelse finns det ingenting som är viktigare än att gå tillbaka till källan, upphovsmannen och mästare: Jesus. Ofta börjar vi med vår bild av församlingen, fortsätter med att utforma uppdraget utifrån den bilden, för det i sin tur ska sätta sin prägel på hur vi ser på Jesus. Vi behöver vända på den tågordningen och börja med Jesus, så som han beskrivs i evangelierna, fortsätta med det uppdrag han har gett oss att göra lärjungar och låta församlingen vara en naturlig konsekvens. Här är en video med Alan Hirsch där han talar om Jesus som Herre.

Fortsätt läsa ”Jesus är Herre”