Församlingsgemenskap i pandemitider

Vi lever minst sagt i annorlunda tider. Pandemin har nu pågått i över ett år vilket har påverkat människors liv på sätt som få hade förväntat sig. Även församlingslivet har påverkats. Mitt i allt detta behöver vi påminna varandra om att lita på Gud och söka vår tröst och styrka hos honom. Han har lovat att alltid ge oss allt vad vi behöver.

“Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” – 2 Tim 1:7

Fortsätt läsa ”Församlingsgemenskap i pandemitider”

Vårens nätverkssamlingar

Under det kommande halvåret har vi fyra digitala nätverkssamlingar inplanerade. Samlingarna kommer att ske på Zoom och vi kommer samman för att dela livet, höra om vad Gud gör, be tillsammans, lovsjunga tillsammans, ta del av undervisning och be för varandra.

Söndagen den 7 mars 10:00-11:30

Söndagen den 4 april 10:00-11:30

Söndagen den 2 maj 10:00-11:30

Söndagen den 6 juni 10:00-11:30

Koppla upp till nätverkssamlingarna på Zoom här.

Varmt välkommen!

Bön och fasta

Den 18-31 januari (vecka 3-4) kommer vi att ha gemensamma bön- och fasteveckor. Vi tror att det är särskilt viktigt att i en tid som denna söka Guds röst för vad han vill för oss som nätverk. Ett på många sätt märkligt och kämpigt år ligger bakom oss. Trots svårigheter är Gud dock densamme. Han är evigt trofast och oföränderlig i kärlek, godhet och makt. Vi tror att bönen och fastan är viktiga verktyg för vårt uppdrag att få se nya lärjungar och Guds rike breda ut sig. Men de är också viktiga för att vi som följer Jesus ska kunna stå stadiga i tron och för att vi ska orka vara uthålliga i prövande stunder. Vi vill därför uppmuntra alla att ta extra tid i bön under dessa veckor. Vi vill också uppmuntra dig som kan och har möjlighet att planera in att fasta från mat. Om du vill läsa mer om fasta kan du göra det i ett enkelt blad om bön och fasta.

Att avstå från media är något som alla har möjlighet att göra. Att stänga av det ständiga brus vi lever i gör att vi lättare kan höra Guds röst. Det frigör också tid för bön.

I år har vi förmånen att stå tillsammans med fler som också ber och fastar utöver vårt land. Vi gör dessa två veckor tillsammans med Katalysator Sverige vilket innebär att vi kommer ha gemensamma böneträffar på zoom med andra från andra platser som också ber. Utöver detta kommer vi som nätverk ha bönepromenader och träffas för bön med nätverket på zoom. Mer information om detta hittar du i nätverkets kalender.

Låt oss inleda år 2021 med att söka Gud tillsammans! Han har alltid goda planer för oss.

Församlingsliv med restriktioner

Regeringen gick i början av veckan ut med att man med anledning av smittspridningen kommer att begränsa allmänna sammankomster till max 8 deltagare. Man vill att detta ska vara normerande för alla sociala sammanhang även om de inte kan ses som allmänna sammankomster. Man rekommenderar människor, så långt det går, att inte träffa människor utöver de man bor eller arbetar tillsammans med.

Vi vill uppmuntra alla husförsamlingar att följa rekommendationerna. Även om detta så klart är ett tydlig begränsning av hur vi vill att församlingslivet ska fungera så hoppas vi att vi får vara med och medverka till att det inte blir långvarigt. Samtidigt behöver vi hjälpa varandra att fokusera på det vi faktiskt kan göra i den här tiden. Här kommer några förslag:

Fortsätt läsa ”Församlingsliv med restriktioner”

En vecka i bön och fasta 24-30 augusti

Nu har höstterminen dragit igång och man kan minst sagt säga att vi fortfarande lever i en märklig tid. Det är alltid viktigt att be och söka Gud och det blir vi kanske extra påminda om när läget i världen är som det är. Hur världen än ser ut så är Gud dock alltid densamme. Han har alltid goda planer för oss och Han verkar där vi finns just nu.

Vi kommer att inleda den här hösten med en vecka i bön och fasta. Vi tror att det är ett viktigt och bra sätt för oss att fokusera på vad Gud har för tankar för oss, för den här tiden och för människor runt omkring oss. Gud kan alltid vända det som ser mörkt och hopplöst ut till ljus och seger för Hans rike.

Vi vill uppmuntra till att ta tid att söka Gud den här veckan både genom bön och fasta. Kan man inte fasta från mat kan det vara ett bra alternativ att fasta från olika medier. När vi stänger av bruset kan det vara lättare att höra Guds röst.

I kalendern hittar ni tider och platser för de olika samlingarna. Vi kommer mötas för bönepromenader på kvällstid. Vid några tillfällen har vi även bön på morgonen.

Vi ses!