Berätta om Jesus

Den senaste tiden har vi haft fokus på träning att berätta för andra människor om Jesus. Vi försöker uppmuntra alla till att: Lyssna på människors berättelse, dela din berättelse och dela Guds berättelse. På länkarna nedan finns sammanställningar av den undervisning som vi har haft både på nätverksträffen i Ramlösa och de senaste träffarna med nätverkshubben. Varje del har också en praktisk övning som passar alldeles utmärkt att göra nära man träffas som husförsamling.

Ta vara på sommaren och låt den bli en tid att ännu mer sprida Guds kärlek och förmedla de goda nyheterna om Jesus!

good news

 

Ledarskap enligt Jesus

Sammanfattning av undervisningen från Nätverkshubben 2015-02-25.

I grund och botten är ledarskap något som alla lärjungar till Jesus är kallade till. Om ledarskap innebär att påverka sin omgivning i en viss riktning är det något som inte bara några är kallade till utan alla. Vi är alla kallade att göra lärjungar.

När Jesus undervisar om ledarskap är han dock oerhört tydlig med att ledarskap i hans rike inte överhuvudtaget liknar ledarskap i den här världen.

Fortsätt läsa ”Ledarskap enligt Jesus”

Uppdragets gemenskap

Sammanfattning av undervisningen från Nätverkshubben 2015-01-28

Den allra första ”prototypen” för församling hittar vi i gemenskapen som bestod av Jesus och hans lärjungar. Om man bara för en stund lägger förutfattade meningar om vad församling är eller borde vara och läser om Jesus och lärjungarna i evangeliet är det en ganska fascinerande bild som framträder. Läs exempelvis Matteus 4:18-25 och fundera över följande fråga: Om vi tänker att Jesus och lärjungarna var den första församlingen vad kan vi då säga om den församlingen utifrån den här texten? Här är några observationer:

Fortsätt läsa ”Uppdragets gemenskap”

Apostolisk miljö

Sammanfattning av undervisningen från nätverkshubben 2014-10-27.

Vår dröm är att få se en missionell rörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla multiplicerande församlingar. För att det ska bli en verklighet är en avgörande pusselbit den apostoliska gåvan och det som den representerar. När Paulus i Efesierbrevet 4 skriver om tjänst i Guds rike skriver han om fem gåvor från Jesus till församlingar nämligen apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Alla dessa fem behövs för att församlingen ska kunna vara det Gud har tänkt att den ska vara och återspegla vem Jesus är. Problemet är att det kyrkliga systemet under en mycket lång tid har amputerat apostlarna, profeterna och ofta evangelisterna, från att finnas med och sätta sin prägel på församlingen. Detta har skapat en obalans och gjort att församlingen ofta fastnar i status quo. Därför behöver vi återupptäcka de här gåvorna och återställa balansen.

Fortsätt läsa ”Apostolisk miljö”

Att göra lärjungar

(Sammanfattning av undervisning från Nätverkshubb 2014-09-22)

Jesus talade bara ett par gånger om församlingen men flera hundra gånger om lärjungaskap. Det är lätt hänt att vi gör det omvända och fastnar i frågor om hur församlingen borde se ut medan vi missar det självklart centrala att hjälpa varandra och andra att bli och vara lärjungar till Jesus.

Fortsätt läsa ”Att göra lärjungar”