Uppdragets gemenskap

Sammanfattning av undervisningen från Nätverkshubben 2015-01-28

Den allra första ”prototypen” för församling hittar vi i gemenskapen som bestod av Jesus och hans lärjungar. Om man bara för en stund lägger förutfattade meningar om vad församling är eller borde vara och läser om Jesus och lärjungarna i evangeliet är det en ganska fascinerande bild som framträder. Läs exempelvis Matteus 4:18-25 och fundera över följande fråga: Om vi tänker att Jesus och lärjungarna var den första församlingen vad kan vi då säga om den församlingen utifrån den här texten? Här är några observationer:

Fortsätt läsa ”Uppdragets gemenskap”

Organisk struktur

Sammanfattning av undervisning från Nätverkshubben 2014-11-27.

Allting har en struktur – även all typ av församlingsliv. Frågan är vilken typ av struktur. Det vanliga under väldigt lång tid har varit att församling och kyrka har haft en organisatorisk eller institutionell struktur. I det vi står i längtar vi efter att återupptäcka en mer organisk struktur, som också är den typ av församlingsliv som vi tror att Nya Testamentet lyfter fram. Församlingen är inte en organisation utan en gemenskap som är tänkt att fungera som en organism.

Några enkla skillnader mellan institutioner och organismer:

  • Institutioner växer genom expansion. Organismer växer genom reproduktion.
  • Institutioner försöker ofta bevara sig själv långt efter sitt bäst före datum. Organismer föds, växer, reproduceras och dör.
  • Institutioner leds genom yttre styrning och kontroll. Organismer formas av sitt inneboende DNA.

Fortsätt läsa ”Organisk struktur”

Apostolisk miljö

Sammanfattning av undervisningen från nätverkshubben 2014-10-27.

Vår dröm är att få se en missionell rörelse av lärjungar som gör lärjungar och enkla multiplicerande församlingar. För att det ska bli en verklighet är en avgörande pusselbit den apostoliska gåvan och det som den representerar. När Paulus i Efesierbrevet 4 skriver om tjänst i Guds rike skriver han om fem gåvor från Jesus till församlingar nämligen apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Alla dessa fem behövs för att församlingen ska kunna vara det Gud har tänkt att den ska vara och återspegla vem Jesus är. Problemet är att det kyrkliga systemet under en mycket lång tid har amputerat apostlarna, profeterna och ofta evangelisterna, från att finnas med och sätta sin prägel på församlingen. Detta har skapat en obalans och gjort att församlingen ofta fastnar i status quo. Därför behöver vi återupptäcka de här gåvorna och återställa balansen.

Fortsätt läsa ”Apostolisk miljö”

Att göra lärjungar

(Sammanfattning av undervisning från Nätverkshubb 2014-09-22)

Jesus talade bara ett par gånger om församlingen men flera hundra gånger om lärjungaskap. Det är lätt hänt att vi gör det omvända och fastnar i frågor om hur församlingen borde se ut medan vi missar det självklart centrala att hjälpa varandra och andra att bli och vara lärjungar till Jesus.

Fortsätt läsa ”Att göra lärjungar”

Missionella församlingar

(Sammanfattning av undervisning från Nätverkshubb 2014-05-10)

I det första kapitlet i Johannesevangeliet beskrivs det hur Gud i Jesus Kristus blir en människa. Medan alla religioner handlar om att genom mänsklig ansträngning och religiösa handlingar klättra upp till Gud, så handlar tron på Jesus om att Gud har tagit steget till oss. I Jesus blev Gud människa fullt ut, med alla mänskliga förutsättning och begränsningar. Ordet blev kött, som Johannes säger. Han blev en av oss, han bodde ibland oss.

Detta är en av de mest centrala delarna av vår tro och brukar ibland beskrivas som inkarnationen – att Jesus blev kött. Samtidigt är Jesus i detta det ultimata föredömet för hur vi är tänkta att fungera som hans församling. Gud höll sig inte på avstånd och väntade på att vi skulle komma till honom. Han tog hela steget till oss. Under lång tid har vi för det mesta gjort tvärtom i våra kyrkor och församlingar. Vi har hoppats att kunna locka människor till oss trots att Jesus faktiskt sa Gå UT! Det finns några olika varianter på den attraherande församlingsmodellen.

Fortsätt läsa ”Missionella församlingar”